Купівля автомобіля Grand Cherokee для спецпідрозділу ЗСУ

Купівля автомобіля для спецпідрозділу ЗСУ

зібрано коштів
0 UAH
0%
вартість проекту
12 000 EUR

Купівля автомобіля для потреб наших захисників зі спецпідрозділу ЗСУ. Характеристика авто за запитом військових: марка Jeep, модель Grand Cherokee, 1996 рік. Захист броні B6.
Сьогодні автомобіль знаходиться у місті Афіни (Греція). У вартість проекту враховується вартість доставки в Україну.

Car purchase Grand Cherokee for a special unit of the Armed Forces

Car purchase for a special unit of the Armed Forces.

raised funds
40 0 UAH
project cost
12 000 EUR

Car purchase for the needs of our defenders from the special forces of the Armed Forces. Characteristics of the car at the request of the military: Jeep, Grand Cherokee, 1996. Armor protection B6. Today the car is located in Athens (Greece). The cost of the project takes into account the cost of delivery to Ukraine.

Zakup samochodu dla jednostki specjalnej Sił Zbrojnych

Zakup samochodu dla jednostki specjalnej Sił Zbrojnych

zebrano pieniędzy
40 0 UAH
koszt projektu
12 000 EUR

Zakup samochodu na potrzeby naszych obrońców z jednostki specjalnej Sił Zbrojnych. Charakterystyka samochodów na zamówienie wojska: Jeep, Grand Cherokee, 1996. Ochrona pancerza B6. Dziś samochód znajduje się w Atenach (Grecja).

Koszt projektu uwzględnia koszt dostawy na Ukrainę.