Забезпечення Ліками добровольчого формування територіальної оборони та населення Макарівської селищної громади

Забезпечення Ліками добровольчого формування територіальної оборони та населення Макарівської селищної громади

зібрано коштів
0 грн
0%
вартість проекту
212 800 грн

Забезпечення ліками добровольчого формування територіальної оборони та населення Макарівської селищної громади. Військові та цивільні забезпечені медикаментами першої необхідності.

Provision of medicines for voluntary formation of territorial defense and the inhabitants of Makariv village community

Provision of medicines for voluntary formation of territorial defense and the inhabitants of Makariv village community

raised funds
0 UAH
project cost
212 800 UAH

Provision of medicines for voluntary formation of territorial defense and the inhabitants of Makariv village community. The military and civilians are provided with essential medicines.

Zaopatrzenie w leki dla dobrowolnego utworzenia obrony terytorialnej i ludności społeczności wsi Makariw

Zaopatrzenie w leki dla dobrowolnego utworzenia obrony terytorialnej i ludności społeczności wsi Makariw

zebrano pieniędzy
0 UAH
koszt projektu
212 800 UAH

Dostarczanie leków dla dobrowolnego utworzenia obrony terytorialnej i ludności społeczności wiejskiej wsi Makariw. Wojsko i osoby cywilne otrzymują niezbędne lekarstwa.